Oferta

Zakład Automatyki i Telekomunikacji KOLSTER Sp. z o.o. – oferta szczegółowa

Opracowywanie projektów budowlanych, wykonawczych branż : automatyka, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnych i łączności kolejowej.

Zakres działalności projektowej:

 • projekty budowlane,
 • projekty budowlane i wykonawcze,
 • projekty organizacji ruchu kolejowego,
 • koncepcje projektowe,
 • projekty fazowania robót,
 • specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy.

Zakres produkcji warsztatowej:

 • wykonywanie konstrukcji stojaków przekaźnikowych wraz z montażem elementów elektroniki, przekaźników, oporników, listew zaciskowych oraz aparatury  wynikającej z projektu wykonawczego, sprawdzanie zgodności z dokumentacją,
 • produkcja szaf aparatowych, stojaków kablowych,
 • wykonawstwo pulpitów sterowniczych, planów świetlnych, tablic,
 • naprawa główna i regeneracja napędów rogatkowych typu JEGD-50,
 • produkcja nastawników lokalnych LN-29 na podstawie świadectwa dopuszczenia,
 • produkcja tablic zasilających i sterowniczych.
Produkcja podstawowa w zakresie:
 • urządzeń automatyki kolejowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych,
 • energetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • telekomunikacyjnych i łączności kolejowej.
Zakres produkcji podstawowej:
 • budowa, przebudowa i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wszystkich typów : ręcznych mechanicznych, elektromechanicznych, przekaźnikowych typu "E",
 • przekaźnikowych typu "E" z pulpitem komputerowym.
 • urządzeń komputerowych,
 • urządzeń na przejazdach kolejowych kategorii A, C, B,
 • urządzeń zewnętrznych srk : sygnalizatorów, napędów zwrotnicowych, osprzętu kablowego, elementów obwodów torowych, zwrotnicowych,
 • sieci kablowych i światłowodowych,
 • kanalizacji kablowej i wielootworowej,
 • urządzeń TVU na przejazdach kolejowych i stwierdzania końca pociągów,
 • systemów informacji podróżnych na peronach,
 • elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • kontrolerów iglic w rozjazdach,
 • budowa nastawników lokalnych LN-29.

Zajmujemy się projektowaniem, przebudową i budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych, urządzeń telekomunikacji i energetycznych NN w przedsiębiorstwie PKP PLK oraz na stacjach zakładowych kolei użytku niepublicznego. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług i produktów.

Zapewniamy precyzyjność, rzetelność oraz niskie ceny. Dołożymy wszelkich starań, aby powierzone nam zamówienia zostały wykonane w terminie. Głównie liczy się dla nas satysfakcja Klientów, bo to dzięki Wam budujemy swój wizerunek.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!